Det var Anne Marie Johansen som startet innsamlingsaksjonen etter et kort sykehusopphold med sønnen. Hun ønsker å samle inn penger til spill og leker på barneavdelingen, etter å ha opplevd at dette blir borte på avdelingen

Terje Olsen fra Idyllfestivalen bidro med 5.000 og sendte en oppfordring videre til bedrifter i distriktet, da spesielt rettet mot Sparebank 1 Østfold og Akershus og Installatørengruppen. 

Den oppfordringen er tatt, og Sparebank 1 Østfold og Akershus bidro med samme sum, kr. 5.000 til saken. I tillegg har også Installatørengruppen bidratt.

12.000 fra Recover Nordic

Kjell Langås, prosjektleder i Recover Nordic som holder til på Borgenhaugen, ønsket også å bidra da han leste saken. Han har drevet en liten kiosk på firmaets kontor, og ønsker å gi pengene til denne saken. 

Summen Recover Nordic bidrar med ligger på hele 12.000 kroner.

– Jeg har nå i lengre tid lett etter etter en god sak som jeg kunne donere overskuddet av driften til, og nå leste jeg historien om lekerommet på  barneavdelingen på Kalnes sykehus som trengte penger for å kjøpe inn diverse nytt utstyr. Jeg vil også sende en mail til våre samarberidspartnere og oppfordre disse til å gi til denne gode saken, opplyser han i en e-post til Sarpsborg Arbeiderblad.