Flytter pasienter fra Kalnes til Moss fra mandag av

Stor pågang til sykehuset den siste tiden, fører til at Sykehuset Østfold må flytte noen pasienter til Moss for en periode.