Reguleringsplan i ekspressfart

Reguleringsplanen for det nye administrasjons- og servicebygget på Kalnes, er en plan som har blitt utarbeidet og vedtatt i ekspressfart.