Gå til sidens hovedinnhold

Sykehus-underskuddet nærmer seg 300 millioner

Artikkelen er over 3 år gammel

På grunn av et betydelig overforbruk på lønn, vil underskuddet i Sykehuset Østfold bli større enn først antydet.

Onsdag sendte administrasjonen ut innkalling til et ekstraordinært styremøte 27. november.

Årsaken er det økonomiske resultatet for oktober, og behovet for oppjustere årets prognose fra et underskudd på 264 millioner til 294 millionder.

Altså et merforbruk på 30 millioner kroner. I oktober alene har merforbruket vært på 26 millioner kroner.

Høyt belegg og korridorpasienter

Overforbruk på lønn er hovedårsaken.

I sakspapirene til styret forklares merforbruket med høyt belegg og korridorpasienter, mange nyansatte med behov for opplæring og økt andel pasienter med behov for fastvakt.

Sykehusledelsen understreker at det er igangsatt en rekke tiltak for å redusere merforbruket innen bemanning.

Men dersom disse tiltakene ikke får ønsket effekt, er det stor sjanse for at årets underskudd blir på over 300 millioner kroner.

Kommentarer til denne saken