Sykehuset Østfold får kritikk for høy bruk av tvang

REAGERER: Sivilombudsmannen reagerer på at  seksjonene har liten tro på at de selv kan gjøre noe for å få ned tvangsbruken på psykiatrisk avdeling.

REAGERER: Sivilombudsmannen reagerer på at seksjonene har liten tro på at de selv kan gjøre noe for å få ned tvangsbruken på psykiatrisk avdeling. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Sivilombudsmannen kritiserer manglende kunnskap om omfanget av egen tvangsbruk og normalisering av tvangsbruken ved Sykehuset Østfold.

DEL

Det framgår av en pressemelding fra Sivilombudsmannen.

– Vi registrerte både mer og lengre bruk av belter enn vi vanligvis ser ved sikkerhetspsykiatriske døgnenheter. Lokalene framsto også lite egnet for god pasientbehandling, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Sikkerhet

Dette gjelder blant annet at fellesområdene ikke er tilpasset antall pasienter og ansatte.

– De små fellesområdene kan bidra til at pasienter isolerer seg på eget rom, og kan også gjøre det vanskelig å forebygge konflikter, vold og utagering på en sikkerhetsseksjon, sier sivilombudsmannen.

Kommunikasjonssjef Bjørn Hødal ved Sykehuset Østfold opplyser til NTB at han ikke kjenner detaljene i Sivilombudsmannens rapport, men at sykehuset vil kommentere saken senere tirsdag.

Dårlig oversikt

Det er én rapport med funn fra besøket til sikkerhetsseksjonene og én rapport med funn fra alderspsykiatrisk seksjon. Falkanger reagerer på kunnskaps- og interessemangel ved psykiatrisk avdeling og at det var liten tro på at det var noe seksjonene kunne gjøre for å få ned tvangsbruken.

– Dette dreier seg om en stor avdeling med blant annet akuttmottak- og psykoseseksjoner. At de ikke har oversikt over omfanget og variasjonene på tvangsbruk i de forskjellige seksjonene er kritikkverdig, sier han.

Normalisert bruk

I mange tilfeller var det svært langvarig bruk av belter ved de sikkerhetspsykiatriske seksjonene, som utstrakt bruk av transportbelter.

– Dette er alvorlig fordi bruk av belter er svært inngripende og bare skal brukes så kort som mulig i nødrettslignende situasjoner, sier Falkanger.

Han reagerer også kraftig på at skjermingsrommene hadde senger med ferdig monterte remmer til belter, som hang godt synlig ned fra sengen, noe som sender et dårlig signal til pasientene og ikke virker trygghetsskapende.

Artikkeltags