Først av alt vil jeg ønske dere lykke til med å opprettholde den suverene aktiviteten deres i Sarpsborg! Dette er viktig både for dere og for Sarpsborg by.

Slik jeg forstår saken er beslutningene om flytting av produksjonen ennå ikke tatt. Dere har derfor en god mulighet til å påvirke dette i positiv retning, selv om tiden er knapp.

Jeg har selv jobbet en årrekke i Borregaard, mesteparten av tiden da Borregaard var heleid av Orkla, et selskap på størrelse med Husqvarna. Orkla var på et tidspunkt for cirka 30 år siden ivrige etter å rasjonalisere produksjonen av Grandiosa pizza som så ut til å kunne bli et industrieventyr i matvarebransjen. Tunge, internasjonale konsulenter ble leid inn og for en millionregning.

Rådene var glassklare: Flytt hele produksjonen fra bortgjemte Stranda kommune til det sentrale Østlandet og sats stort.

Dette skapte fortvilelse lokalt. Da gjorde klubben en genistrek: De tok kontakt med Orkla og la frem en egen plan om forbedret drift som ville kompensere for den lange og umulige transportkjeden fra en fjordarm på Sunnmøre.

Orklas ledelse, med Jens P. Heyerdahl i spissen, torde å ta dem på ordet og ga dem en kort og krevende prøvetid for å bevise at planene var mulige å gjennomføre. Resten er historie. Det ble ingen flytting. Siden da er produksjonen mangedoblet, og Grandiosa er noe alle nordmenn har et forhold til.

Jeg vet lite om både avansert knivblad- og pizzaproduksjon, men mitt råd er jeg sikker på: Ta kontakt med klubben på Stranda. Ta også kontakt med Jens P. Heyerdahl. Disse har erfaringer som kan være verdifulle. Jeg er sikker på at dere blir positivt behandlet, for her er det mange stolte og flinke folk involvert.

Lykke til!

Les også

– Østfold tåler ikke tap av hjørnesteinsbedrifter