Lupiner er flotte, dekorative og nesten litt stolte planter. I flere generasjoner har vi hatt glede av lupiner, men etterhvert har de spredt seg ut fra hagen og inn i naturen. Der utgjør planter som lupiner en trussel mot det biologiske mangfoldet fordi de fortrenger de naturlige villblomstene våre.

Sarpsborg Venstre vil derfor oppfordre Sarpsborg kommune til å renske vekk de svartelistede plantene som ikke naturlig hører hjemme i vår flora.