Samferdselsminister Jon Georg Dale har satt ned foten. Han ber om stopp og pustepause i forhold til utredning av Sikksakk-linje gjennom Fredrikstad og Sarpsborg, etter først å ha bedt Bane NOR om å finne innsparinger. Takk for denne lissepasningen, samferdselsminister. Det Rette Parti kan love velgerne at vi skal, sammen med alle andre med samme grunnsyn, bruke muligheten til å optimalisere standpunktet om vurdering av rett jernbanelinje.

For lengst er det avslørt at de som er for en jernbanelinje nedom Fredrikstad er mer opptatt av byutvikling enn selve jernbanen. Ordfører Jon-Ivar Nygård i Fredrikstad, og noen andre, klamrer seg til tidligere vedtak uten å ta inn over seg realitetene. Bare arrogante og sneversynte politikere holder på slik.

Det Rette Parti har hele tiden bedt om en ny vurdering på bakgrunn av to hovedårsaker: Pengesløseri og dårlige grunnforhold. Man kan gjerne legge til klimagevinst, antatte økonomiske besparelse og vern av enkeltmennesker. Flere andre gode argumenter finnes også.

Det anslås nå at Sikksakk-linja vil koste et sted mellom 40 til 50 milliarder. Det er bare av akademisk interesse om beløpet blir slik eller slik, for pengesummene er uansett hinsides hva ansvarlige politikere kan bevilge. Det har heldigvis Frp-politikeren Jon Georg Dale forstått.

Samtidig lar vi oss både irritere, og til en viss grad overraske, at man har brukt milliardbeløp for å finne ut at grunnforholdene er meget dårlige i det område enkelte ønsker å anlegge ny jernbanetrasé. Alle tidligere geologiske undersøkelser, samt gammel og ny historie, viser at denne delen av Østfold er full av leire og kvikkleire. Tenk bare på hvordan Park & Anlegg har slitt med å lage en enkel bru over Seutelva, med kostnadssprekker og bråk med Statens vegvesen.

Kvikkleire er et resultat av vår lange geologiske historie. Den gråblå massen er dannet under og etter siste istid. I et geologisk perspektiv er derfor avsetningene svært unge. Det er avsatt leire på havbunnen i et salt, maritimt miljø. Flere steder oppfører leiren seg som tyntflytende velling med liten eller ingen bæreevne.

Alt dette er altså kjent fra før. Politikerne burde visst det og Bane NOR måtte vite det, men har behendig oversett fakta. Bane NOR har lukket øynene og hovet inn store beløp gjennom flere år. De er slik sett tatt med buksene nede.

Bystyret i Sarpsborg har sitt første konstituerende møte 17. oktober. Etter at alle kabaler og kort er kjent, starter jobben for fullt med å overbevise samferdselsdepartementet og Stortinget om at rett jernbanelinje må vurderes. Ingen må forledes til å tro at det blir en enkel oppgave, men det kan bli noe enklere etter lissepasseningen fra nevnte Dale.