For drøye 14 dager siden ble jeg innlagt på Moss Sykehus for en planlagt hofteoperasjon. I forkant av dette skulle jeg på en såkalt hofteskole, som var en god informasjon fra flere instanser som var involvert i operasjonen.

Dette var meget bra, for i tillegg var det individuelle møter med de involverte. Tiden i Moss varte kun i et par, tre dager, og de som jobber der tok godt vare på meg. Så kom beskjeden om overføring til Helsehuset i Sarpsborg, noe jeg var veldig skeptisk til.

Jeg ble tatt imot i hovedinngangen av to personer, som var hyggelige. Men når vedkommende som var med meg ikke fikk være med inn, ble jeg enda mer skeptisk (jeg hadde etterhvert stor forståelse for dette i disse koronatider).

Jeg ble innlosjert på avdeling 3 som da er i 3. etasje. Fra første stund følte jeg meg godt ivaretatt. De som jobber der, uten unntak, er noen fantastiske mennesker. At det går an å være så blid og hyggelig til enhver tid, uansett hvor mye de har å gjøre, er helt utrolig.

De tok seg tid til å prate, trengte du hjelp så var responsen ganske rask, og hjelpen jeg fikk til å lære å gå var uvurderlig.

Om du var renholder, lærling, helsefagarbeider, under utdannelse, sykepleier eller fysioterapeut, må jeg få si at alle, jeg gjentar alle, er utrolig dyktige og har et smittende humør.

Derfor vil jeg få takke dere alle for at dere er til, valgte disse yrkene, og jeg vil være så frekk å si, for oss.

I sangen heter det: Jeg trodde englene fantes bare, bare i himmelen, men de finnes også på Helsehuset i Sarpsborg, avdeling 3.

Igjen, tusen takk for et livsnødvendig og fantastisk opphold, og lykke til videre i livet.