Takker hjelperne sine etter ulykken gjennom SA: På beina igjen etter livstruende påkjørsel

Et år har gått siden ulykken mange trodde ville få et fatalt utfall for Vigdis Marie Berg (70). Nå er hun på beina igjen etter påkjørselen som påførte henne livstruende skader.