Det er en framgang på 5,1 prosentpoeng i forhold til kommunevalget i 2015 da frammøtet var på 52 prosent. I Sarpsborg kommune er det 44.859 stemmeberettigede, og da alle stemmene var talt opp var det 25.615 som hadde deltatt i valget. Av disse hadde 5.598 forhåndsstemt.

127 stemmesedler ble forkastet.