Som folkevalgt må man hele tiden være engasjert og ha engasjement. Det er mange saker som skal håndteres både i bystyret og i utvalgene. For meg personlig er jeg engasjert i barn og unge, og det er mange problemer/utfordringer vi har for våre innbyggere.

Hvor kan vi finne lokaler til kulturskolen slik at alle som vil kan få plass? Hvordan er det blitt med vold i skolen?, har tiltakene som har blitt satt inn hjulpet. Hvordan skal vi hjelpe de som blir mobbet og de som mobber, slik at alle kan ha gode dager både i barnehagen og skole? Hvordan skal vi ta utfordringen med for mange barn og for få voksne i noen av barnehagene?

Og det er selvfølgelig mange andre saker som vi folkevalgte er opptatt av, men disse sakene er det som er mitt engasjement. Og hva nå, plutselig ble Norge og verden satt på vent, og alle er opptatt med å ta vare på seg selv og andre.

Vi lytter til de rådene som kommer både fra myndighetene og kommunen. Samfunnet er med andre ord blitt et spesielt sted med masse omtanke og godhet for hverandre. Kan vi klare å fortsette med dette, å ha omsorg for hverandre.

Mitt håp og ønske er at vi skal fortsette med å være ydmyke og gode mot hverandre når hverdagen igjen blir normalisert. Ta vare på dere alle sammen, og lytt til rådene vi får.