Gå til sidens hovedinnhold

Tenk klima - stem Det Rette Parti

Artikkelen er over 1 år gammel

Valg 2019 Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bane Nor fortsetter med sine planer fra slutten av 1980-tallet med en jernbanelinje i sikk-sakk mellom byene i nedre Glomma. I mellomtiden har Norge imidlertid inngått en forpliktende klimaavtale som sier at vi nær skal halvere utslippene av klimagasser i transport innen 2030.

Den foreslåtte S-linja med stasjon både i Fredrikstad og Sarpsborg vil ha enorme klimakonsekvenser og en kostnad på over 100 milliarder kroner. Når vi vet at klimakonsekvensene for bygging av bane grovt sagt svarer til 30 tonn CO2 per investert million, så betyr det at det blir nærmest umulig å oppnå noen klimagevinst på S-linja i løpet av flere generasjoner.

 

Gjennom en effektiv togløsning slik som Det Rette Parti går inn for, kan en tredoble antall togpassasjerer gjennom redusert biltrafikk. Dermed er det mulig å få en reduksjon i klimabelastning på 41.300 tonn CO2 i 2030. En tilsvarende reduksjon i klimabelastningen kan også oppnås ved reduksjon i langdistansetrafikken som går mellom Oslo og Gøteborg, gjennom Sarpsborg.

Skal Sarpsborg kommune bidra til å oppfylle Paris-avtalen, så er den rette linje et av tiltakene som gir størst effekt. Ungdom streiker for klima. Folk brøler for klima. Det har liten effekt. Det som virkelig nytter er å stemme på Det Rette Parti, så vil vi kjempe for en jernbaneløsning som gir langt bedre klimaeffekt, nemlig den rette linje.

Godt valg!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.