Tesla-stasjon kan bli stoppet av jernbaneplanene

Det planlagte servicesenteret til Tesla på Tunejordet kan bli vanskelig å få gjennomført. Nybygget ligger midt i traseen for dobbeltsporet som kommunen ønsker, og nå advarer Bane NOR.