(Fredriksstad Blad) Det er Dagens Næringsliv som melder at Thomas Borgen må forsvare seg mot et rekordstort søksmål fra investorer etter tapte børsverdier. Oljefondet har det klart største kravet, på 1,7 milliarder kroner.

Avisen skriver at den norske forretningsmannen Thomas Borgen (58) fra Fredrikstad var øverste sjef i Danske Bank i drøyt fem år fra 2013 til høsten 2018, da han måtte gå av under opprulling av en voldsom hvitvaskingsskandale ingen europeisk bank hadde stått i tidligere.

Halvert verdien

Gjennom det pågående søksmålet vil en lang rekke tidligere og nåværende aksjonærer i Danske Bank holde Borgen personlig ansvarlig for tap i milliardklassen. Tapene knyttes til at bankens børsverdi ble mer enn halvert under opprulling av hvitvaskingsskandalen.

Totalkravet i søksmålet skal være på 3,3 milliarder kroner. Den største aktøren i søksmålet, Norges Bank Investment Management, som forvalter Oljefondet, har meldt inn et krav mot Borgen på 1,7 milliarder norske kroner.

Borgen startet i ny jobb hos Reiten & Co, et private equity-selskap, i 2021. 58-åringen flyttet samtidig til Oslo etter 11 år i Danmark, skriver E24.no.

Thomas Borgen jobbet i Danske Bank fra 2009 til høsten 2018. Borgen trakk seg samme dag som selskapet la frem resultatet av en gransking av potensiell hvitvasking i Estland av inntil 200 milliarder euro fra Russland og andre østeuropeiske land til Vesten i perioden 2007 til 2015.

Siktelse frafalt

Fredriksstad Blad meldte i januar i år at Borgen under våren 2019 ble siktet i samme sak, av danske økokrim.

Siktelsen ble to år senere frafalt. Borgen var da allerede på plass hos Reiten & Co.

Borgen var i perioden 2009–2012 ansvarlig direktør for filialen i Estland, og i 2013 ble han forfremmet til Danske Banks administrerende direktør. I 2017 lød hans samlede årsinntekt på 17,4 millioner danske kroner, hvorav 11,5 millioner var lønn, 2,2 millioner pensjon og 3,7 millioner bonuser i form av kontanter og aksjer.