Fremskrittspartiet sikrer pensjonistene bedre pensjon og mer anstendighet fremover. Vi fjerner nå underreguleringen av pensjoner på 0,75 prosent og sikrer pensjonistene kjøpekraftsøkning. Dette er viktige gjennomslag for pensjonistene.

Pensjonistene har lenge blitt uverdig behandlet, på grunn av pensjonsreformen hvor Fremskrittspartiet var eneste parti som stemte mot. Siden den ble vedtatt har pensjonistene stadig fått mindre igjen for pengene, mens folk flest har fått bedre kjøpekraft. Fremskrittspartiet stopper underreguleringen på 0,75 prosent og sikrer bedre kjøpekraft. Pensjonistene skal ikke lenger være lønnstaperne.

Les også

5.000 kroner mer til minstepensjonistene i Østfold

Etter ti års kamp har vi endelig vunnet frem for å skrote underreguleringen etter at vi, sammen med SV og Pensjonistforbundet, tok initiativ om et forlik for å bedre pensjonistene lønnsrettigheter. Selv om pensjonistene sikres inntektsvekst lik snittet av lønns- og inntektsvekst gjenstår flere kamper for landets pensjonister.

Dagens reguleringsmodell for alderspensjoner fungerer ikke etter intensjonen, og minstepensjonene er for lave. Fremskrittspartiet har foreslått å øke minstepensjonene, og løfte disse ut av fattigdom. Dessverre får vi ikke flertall for å løfte minstepensjonistene opp til fattigdomsgrensen da et flertall bestående av Ap, Sp og regjeringspartiene avviser dette forslaget. Det er for Fremskrittspartiet helt uforståelig at de synes det er greit at en stor gruppe pensjonister lever under fattigdomsgrensen i verdens rikeste land.

Landets pensjonister har ingen tid å miste. Vi må stoppe dette pensjonsranet nå. Våre eldre, som har vært med på å bygge dette landet, fortjener bedre enn å sitte igjen med stadig mindre å rutte med for hvert år som går. Kampen er ikke over og Fremskrittspartiet vil fortsette å stå på barrikadene for pensjonistene helt til de får en rettferdig behandling av lovgiverne på Stortinget.

Les også

Mer å rutte med for pensjonister og trygdede

Les også

Stopp pensjonsranet!

Les også

Pensjonsendring som rammer kvinner

Les også

Full stilling må være en selvfølge - også for sykepleiere

Les også

Nytt år, nye pensjonssparingsmuligheter