15. april går fristen for å søke høyere utdanning ut. Mange av dere har valgt Østfold som studiested. Det bør flere av dere gjøre. Det er ikke for sent. Her er ti gode grunner:

1. Østfold har et godt tilbud med Fagskolen i Viken og Høgskolen i Østfold. Her kan du skaffe deg utdanning som er ettertraktet på arbeidsmarkedet i Østfold. Ved utdanningsinstitusjonene i Østfold blir du sett og hørt. Du blir tatt på alvor. Undervisningspersonalet gjør alt de kan for at du skal få kunnskap som er relevant for arbeidslivet.

2. Studiestedene lytter til studentene og iverksetter tiltak for å gjøre studiehverdagen best mulig for hver enkelt student. Det er aktive og inkluderende studentmiljøer som vil gjøre studietiden din fantastisk. I tillegg er det gode muligheter for å gjennomføre deler av studiene andre steder i verden.

3. Østfold er fremtidsrettet og har et yrende næringsliv. I Østfold er det arbeid som passer for alle. Vi har bedrifter som er verdensledende innenfor sitt felt, og vi har små lokale forretninger som er limet i lokalsamfunnet. Alle bedrifter trenger påfyll av kunnskap for å utvikle seg ytterligere. Det er behov for ny kompetanse i hele Østfold. I alle kriker og kroker er det behov for flinke folk.

4. Statistikken viser at 70 prosent av studentene får jobb i samme region som de har studert. Tallet er enda høyere for dem som har vokst opp i samme region. Det er en stor fordel for deg som er østfolding, og som velger å studere her.

5. Du får en unik mulighet til å ha deltidsjobb innenfor samme fagfelt som du studerer. Det vil gi deg gode muligheter til å få arbeid i nærområdet også etter studietiden. Å studere i Østfold er både fremtidsrettet og klokt.

6. Aller deler av Østfold trenger kompetent arbeidskraft. Det er nødvendig for å ivareta kommunenes behov for kjernekompetanse som grunnskolelærere, barnehagelærere, sykepleiere og sosialfaglig kompetanse. Uten et aktivt forskningsmiljø i Østfold ville nærings- og arbeidslivet mistet viktige samarbeidspartnere og vekstkraft.

7. Ifølge NHOs kompetansebarometer har seks av ti bedrifter et udekket kompetansebehov. I tillegg oppgir 53 prosent av bedriftene å ha behov for personer med høyere yrkesfaglig utdanning. Det beviser at bedriftene trenger deg som velger å ta høyere utdanning, enten det er fagskole eller høgskole.

8. Det er god tilgang på boliger for studenter i Østfold. Leieprisene er lavere enn i de største studentbyene. Studentmiljøene er ikke dårligere av den grunn.

9. Østfold er ille bra. Østfoldingene er de beste folka, og vi vil deg godt. Vi er joviale, inkluderende og støtter deg når du trenger det. Vi har fantastisk flinke folk som arbeider på utdanningsinstitusjonene våre. Østfold vil gi deg en gode muligheter til å få jobb etter studiene.

10. Østfold er Norges kuleste sted, ikke glem det!

Lykke til med valget!