Koronakrisen har åpnet et mulighetsvindu hvor vi har fått både tid, penger og forhåpentligvis endringer i regelboken for at kompetanseutvikling skal blomstre.

En del av statens krisepakke er tilskudd til bedriftsintern opplæring, som gis i form av opplæringstilskudd til bedriften for kostnader knyttet til opplæring og tilskudd til lønnsutgifter til deltakerne. I tillegg har nå Stortinget vedtatt at det skal gjøres endringer i regelverket slik at også permitterte kan delta i opplæring.

Akkurat som fotballspillere som trener seg opp før sesongen begynner, må vi holde arbeidere i form nå som arbeidslivet er i «lavsesong». Inkludert de som sitter på «ventebenken». Hver arbeidstaker - enten han/hun jobber hjemme, på arbeidsplassen, eller dessverre har blitt permittert - bør ha en mulighet til å lære noe verdifullt i løpet av denne perioden.

Bedriftene kan søke fylkeskommunene om tilskudd til opplæring av ansatte for å unngå oppsigelser og permitteringer, eller kan gi de permitterte ansatte faglig oppdatering. Opplæringsprosjektet må forankres i et forretnings- og omstillingsbehov. Siden forretningsbehovet for mange har endret seg i forbindelse med virusutbruddet, kan dermed også kompetansebehovet ha endret seg.

Uansett vil det å ignorere det voksende gapet i ansattes ferdigheter bare skade virksomheten. Det kan være veldig verdifullt å begynne å skape en læringskultur nå.

Ansattes tid og motivasjon er en nøkkelkomponent. Det bør ikke være vanskelig for arbeidsgivere å signalisere at dette opplæringsinitiativet er knyttet til personlig vekst og dermed en del av jobbtryggheten for både bedrift og arbeidstaker.

Hva kan vel være bedre motivasjon enn å øke sjansene til å forbli aktuell på arbeidsmarkedet nå? For noen kan det være å komme gjennom et fagbrev eller heve digitale ferdigheter, for andre - utvikle bedriftenes innovasjonsevne eller kunnskap i kunstig intelligens og dataanalyse.

Koronakrisen har brått lært oss å fjernjobbe og samarbeide desentralisert ved hjelp av online teknologi. Vi kan nå også revolusjonere måter vi lærer på. Smittebegrensning og sosial avstand blir viktig også fremover, så vi vil måtte utnytte vår nye virkelighet for å få nettbasert læring til å fungere godt og i stor skala.

Selv før koronautbruddet var kompetansemangel et stort tema, der utdatert kompetanse var i ferd med å bli et betydelig problem i de fleste næringer. Vi vet at behovet er stort for mange, og det er et paradoks at 45 prosent av de sysselsatte i Norge ikke har deltatt i noen form for oppdatering av sin kunnskap siste år, dette ifølge SSB.

Nå kan denne trenden, som vi i Kompetanseforum Østfold kalte for det norske kompetanseparadokset, snu raskt. Denne sjansen har blitt presset på oss nå!