Tiden i ferd med å renne ut for hundebarnehage

Hundebarnehagen Østfold har vært en suksess og har fått fornyet tillatelse, men ikke lenger enn ut året.