Flertallet i Sarpsborg bystyre har i årevis sveket Sarpsborgs befolkning ved blindt å underkaste seg hva «noen» har bestemt i jernbanesaken.

Uten å forlange å få bli med på å bestemme.

Uten å få vite hvordan hele «jernbanepakka» skal se ut.

Uten å forlange å ha en plan «B» om plan «A» mislykkes.

Dette skjønte flertallet av Sarpsborgs befolkning til valget i 2019.

De som fortsatt ville underkaste seg «noen» tapte valget.

De som forlangte en helhetlig plan vant.

Plan «A» er en fiasko. S-sporet er kassert. Det blir ikke bygget. Det har en del av oss visst i årevis. Det har nå to statsråder bekreftet. Intet ansvarlig storting graver mange titalls milliarder kroner ned i kvikkleira i Østfold uten å få en god jernbane for pengene. Det har de fleste nå skjønt.

Hvilken jernbane kan vi nå få?

Kort sagt: InterCity-planene i sin opprinnelige form er skrinlagt. Ikke bare på Østfoldbanen, men i hele IC-triangelet.

Men Østfoldbanen er noe annet. Noe mer. Noe mye viktigere enn de tre andre strekningene. Østfoldbanen er innfallsporten til Norge. I særklasse den viktigste grensekryssende jernbanestrekningen i Skandinavia etter Ofotbanen.

Norge har forpliktet seg på Parisavtalen. Norge skal redusere klimautslippene med 30 prosent innen 2030. Med 55 prosent innen 2050. Norges eneste mulighet til å klare dette i transport-sektoren er massivt å flytte passasjerer og gods over fra bil og fly til bane. IC-trafikken i Østfold er «et musepiss i havet» i denne sammenheng. Det er trafikken mot Gøteborg og kontinentet som monner. Den er 30-50 ganger så viktig som IC i et klimaperspektiv.

Sverige har ikke lagt noen budsjettpenger på bordet til dette prosjektet på svensk side før tidligst i 2037. Skal det løses på svensk side må det komme kapital utenfor statsbudsjettet.

Skagerrakbanen kan være denne løsningen. De har prosjektert hele strekningen Gøteborg - Oslo. De ser at Nedre Glomma er en mulighet til ekstra marked og inviterer Sarpsborg til å være med. Ikke til å planlegge banen. Ikke til å bygge banen. Ikke til å finansiere banen. Ikke til å drifte togene. Men å fortelle hvor vi ønsker at banen skal gå og stasjonen skal ligge i Sarpsborg. Bidra med effektivt planarbeid, noe vi må gjøre uansett hvem som skal bygge bane. Være tilrettelegger slik at en bane kan realiseres.

Les også

– Skagerrakbanen vil halvere reisetiden for gods- og persontrafikk både mot Oslo og mot Gøteborg

Dette vil ikke Ap, Sp og SV være med på, fordi tilbudet kommer fra feil hold.

Da «noen» kom og sa «sånn blir det», da var det OK.

Nå kommer spørsmålet: «Hvordan vil dere ha det?» Nå svarer man «nei, vi vil ikke være med å bestemme i egen kommune».

Dette er det største sviket mot Sarpsborgs befolkning i nyere tid. Ap og SV sa tidlig ifra at de vil ikke være med, de vil bare sitte stille og ta imot. Håpe på at det de blir tilbudt var OK. Sp lovet å være med på å forlange at det skulle lages «en samla plan». «Greåkercharteret.»

Nå kommer det noen som vil lage en samla plan. Som vil ha oss med slik at banen mest mulig blir slik vi ønsker oss, men Sp vil ikke være med å se hvilke løsninger vi kan få. De vil ikke være med å bidra til en samlet plan slik de lovet i «Greåkercharteret» før valget. Det finnes kun ett ord for dette: Svik! Svik mot sine velgere. Svik mot Sarpsborgs befolkning.

Les også

Hva nå, Sarpsborg ?

Les også

Sarpsborg vokser - trenger flere tog!

Les også

Lytt til velgerne - vi må være med på «togreisen»

Les også

Grunnforhold, nytte og toget til Europa