Tidligere eier har betalt konkursbo 5,8 millioner

Sluttstrek er satt i konkursen til Torggården AS, etter at tidligere eier har betalt boet rundt 5,8 millioner kroner.