Lokalpolitikere fra Fredrikstad, ordførere fra Halden, Råde og Moss, stortingsrepresentanter fra Østfold, og ikke minst Næringslivets Hovedorganisasjon har kritisert oss i Det Rette Parti og andre likesinnede, fordi vi har ønsket å få utredet et alternativ som vi mener er mye bedre enn det som ligger på bordet i dag. Dette til tross for at de negative nyhetene omkring deres håpefulle prosjekt nærmest kommer på løpende bånd.

I 2017 ville Stortinget bygge ut jernbanen til Fredrikstad i 2024 og til Sarpsborg i 2026. Like etter kunne daværende samferdselsminister, Solvik-Olsen, på grunn av funn av kvikkleire i traseen ned mot Fredrikstad, beklage at han måtte utsette landingen i Sarpsborg til 2029. Årstallet 2029 er fortsatt et strategisk tall, men torsdag i forrige uke var Bane NOR nede i Fredrikstad og kunne fortelle et formannskap i nærmest sjokk at denne gangen måtte de erkjenne at det samme årstallet ikke gjelder Sarpsborg, men Seut. Til den nye stasjonen til Grønli som Fredrikstad ønsker, vil det vel da ta ytterligere fem år og vi vil da skrive 2034!

Det er foreløpig ikke bevilget penger til disse prosjektene og det som verre er, er at det vil kreve ytterligere fire år å planlegge traseen ned til Seut.

De nevnte interessentene ovenfor har hele tiden hevdet at en utredning av en rett linje vil føre til utsettelser. Så feil kan man altså ta. Det beste man nå kan gjøre, er å skrinlegge hele det foreliggende Intercity-prosjektet så fort som mulig. Det vil jo ikke bringe dobbeltsporet til Sarpsborg før bort imot 2040. Det er jo ren galskap.

Galskapen skyldes at det i Sarpsborg ligger en Sarpebro som ikke kan benyttes slik som i dag. Denne er i ferd med å irre opp og ruste ned, og veimyndighetene har nettopp gjort opp status etter litt vedlikehold og sier at fra 2027 må man sette inn restriksjoner på broa for tyngre kjøretøyer. Det vil si at trailere og muligens busser må ta andre veier å komme seg over Glomma på.

Hvis det skulle oppstå en brann på Hafslundsøy eller på Ise, for eksempel, så må en brannbil kjøre veien om Sandesundsbroa før man kommer til åstedet. Og hvordan vil trafikken se ut på Sandesundsbroa om 10 år når både den økende trailertrafikken fra Gøteborg og trafikken fra Sarpebroa skal gå der? Skulle det skje et uhell på Sandesundsbroa må man jo da kjøre om Fredrikstad eller Vamma!

Dette må komme samferdselsminister og Stortinget for øre så raskt som mulig. Vi har faktisk ingen tid å miste. Alt annet ville være galskap. Broa ramler jo ned om 10-15 år!