Tidspunkter klare for parkering i boligsoner i hele Sarpsborg

Nylig ble det innført boligsoneparkering i enda et område i Sarpsborg. Innen utgangen av 2022 skal ordningen være innført i alle de ti sonene som sentrum er delt inn i.