Til deg som kanskje synes at 2020 ikke har vært så mye å skryte av, men som har gledet deg til endelig å begynne på videregående skole. Til deg som har vært bekymra for om du har valgt riktig linje eller riktig skole. Til deg som allerede har sett for deg hvor du har lyst til å gå læretida di. Til deg som har grudd deg fordi det er nytt og stort å gå på videregående, eller fordi du er redd du ikke kommer til å finne plassen din: Jeg håper de neste 3-4 årene kommer til å være de årene du kommer til å huske best resten av livet ditt.

Og jeg lover at jeg og resten av Viken Arbeiderparti kommer til å gjøre vårt aller beste for å sørge for at skolehverdagen din blir så bra som mulig, slik at framtida di blir så bra som mulig.

Fordi selv om videregående er faglig tyngre enn ungdomsskolen, handler ikke skolen bare om å lære. Det handler også minst like mye om at du skal kjenne på mestring, bli kjent med folk du ellers ikke hadde blitt kjent med, få deg gode venner og bli den beste utgaven av deg selv. Skolen skal tross alt danne hele mennesker. Og for at du skal bli den beste utgaven av deg selv, er det nødvendig med rektorer, lærere, helsesykepleiere, miljøarbeidere og andre ansatte som ser deg, som bygger deg opp og som hjelper deg hvis du sliter litt på veien.

Jeg lover så lenge Arbeiderpartiet styrer Viken så skal du som er elev i Viken bli satt først. Det handler tross alt om å investere i framtida.

Til deg som har opplevd erting, mobbing og trakassering, og er redd for at videregående ikke kommer til å bli den nye starten som du håper på: Jeg lover at vi skal sørge for at du får et team rundt deg på skolen, bestående av lærere, helsesykepleier og andre dyktige ansatte som skal arbeide for at skolehverdagen din føles trygt, motiverende og givende. Vi skal sørge for at de får nok tid og ressurser til å se hver enkelt elev - til å se deg. Og vi skal sørge for at det kommer en e-helsetjeneste slik at du kan sende inn anonyme meldinger til helsesykepleier dersom veien til kontoret føles for lang, men behovet for å snakke med noen for stort.

Til deg som kom inn på yrkesfag og ønsker å bli fagarbeider, men som er bekymra for om du kommer til å få læreplass eller ikke. Landet vårt har blitt bygd opp av fagarbeidere, og det skulle bare mangle at Arbeiderpartiet ikke satset på dere som skal bygge framtida. Arbeidet med å innføre læreplassgaranti har startet, og nå starter også arbeidet med å sørge for at alle som er ut i læra får den opplæringa dere fortjener. Det betyr bedre og tettere oppfølging. Jeg vet at flere av dere som er ut i læra nå har sagt ifra om at dere blir mobbet av andre kolleger, det lover jeg at vi skal få bukt med. I Viken skal ikke elever gå rundt med en klump i magen, hverken i klasserommet, på verkstedet eller på arbeidsplassen.

For å kunne bli den beste utgaven av deg selv, må du være rundt mennesker du føler deg trygg hos. Enten om det andre medelever, lærere eller kolleger.

Arbeidet mot drop out, mistrivsel, mobbing og utenforskap har aldri vært en enkel quick fix, men det har vært livsviktig - både for den enkelte det gjelder, men også for hele fellesskapet vårt. Mennesker er komplekse og unike, og behovene er veldig forskjellige. Derfor kreves det et helhetlig og omfattende arbeid for å komme til de beste løsningene.

Til høsten skal fylkestinget i Viken nettopp arbeide med en helhetlig sak som omhandler hele skolehverdagen din, og hva som må til for at den skal bli bedre, slik at de neste 3-4 årene blir de beste årene i ditt liv. Jeg håper du som har tanker, meninger og innspill hever stemmen din slik at Viken-skolen blir enda bedre for enda flere.