I går, mandag var det kaos på veiene i Østfold. Reisende til og fra Sverige måtte smøre seg med tålmodighet.

Timer i bilen.

I dag, tirsdag, var jeg innom mitt faste Vinmonopol på Borg Storsenter. Der var det «liv og røre».

«Jeg orker ikke å risikere tilsvarende kaos i dag, derfor er jeg her og handler, selv om det er billigere over grensa. I tillegg er det rikelig med parkeringsplasser», sa en jeg møtte. Vedkommende representerte flere.

I dag var jeg også en tur innom noen sentrumsbutikker.

Der var det ikke «liv og røre».

Noen få handlende i gågata, og det var kanskje like bra. Makan til gågate!

Den var nokså ufremkommelig på grunn av manglende brøyting og salting. Mange lårbensbrudd spart!

Antall parkeringsplasser reduseres jo også i farlig tempo. Kjøpesentrene utvides i takt med at sentrum tømmes.

Regjeringen har utarbeidet en «Reguleringsplanveileder» vedrørende et planområdes arealformål. Eksempelvis vår egen kommune. Intensjonen bak dette er å optimalisere varierende behov og samordne infrastrukturen på beste vis.

Arealformålet er ikke å neglisjere vårt sentrumsareal.

Ei heller å gi manglende støtte til våre ivrige og risikovillige næringsdrivende som hver dag yter innsats for et levedyktig lokalsamfunn.

På det kommunale plan viser jeg kort til «Veinormen for Sarpsborg», der det blant annet utdypes:

«En god vei er en vei som er utformet, driftet og vedlikeholdt på en slik måte som trafikantene er tjent med»

God jul og godt julesalg!