Det var utbyggeren av hyttefeltet Sjøperla i Mølskroken ikke langt fra Feriehjemmet i Skjeberg, som for noen år siden la ut en ulovlig flytebrygge. I mai 2019 opprettet kommunen tilsynssak – ulovlighetssak – og ville ha flytebrygga fjernet. Den prosessen tok over to år. Blant annet var saken to ganger innom Statsforvalteren i Oslo og Viken. Først i mai 2021 var brygga fjernet, men fortsatt gjensto en del av fundamentet på land.

Så kom det en ny brygge

I sommer dukket det opp en ny flytebrygga tilsynelatende på nøyaktig samme sted. Når en studerte steinmoloen nærmere lå den nye brygga rundt én meter fra der den andre hadde vært forankret. I midten av juli varslet kommunen at de ville opprette tilsynssak på den nye brygga som riktignok er en gammel og vindskjev flytebrygge. Denne flytebrygga ligger fortsatt ute, men eieren sier den snart skal tas opp for vinteren.

Mener å ha rett til brygge

Den nye flytebrygga var det ikke utbyggeren av Sjøperla som hadde lagt ut, men Bjørn Werner Johansen som har hytte like ved. I juli sa han til Sarpsborg Arbeiderblad at han siden 1983 har hatt en tinglyst rett til å ha brygge der, men at den ikke har blitt lagt ut de to siste årene da den ville bli liggende og gnisse mot brygga som utbyggeren av Sjøperla hadde lagt ut.

Synet på lovligheten av brygga deles ikke av Sarpsborg kommune. I et referat fra et nylig møte mellom Johansen og kommunen kommer det klart fram at kommunen mener at flytebrygga både er søknadspliktig og at den ligger mindre enn fire meter fra naboeiendommen og dermed krever særskilt nabosamtykke. På grunn av byggeforbudet i 100-metersbeltet mener kommunen at det må søkes om dispensasjon, og gir samtidig klar melding om at det ikke må påregnes at en slik dispensasjon vil bli gitt.

Vil søke

– Jeg kommer til å søke om å få beholde flytebrygga, vi har hatt en tinglyst rett til brygge og båtfeste siden 1983. Flytebrygga har vi satt ut og tatt inn hvert år bortsett fra de siste årene. Det har ikke vært reagert på denne flytebrygga tidligere, sier Werner Johansen.

– Tidligere var det brygge med en betongkonstruksjon og en fast brygge i L-form på steinmoloen ved siden av. Får vi ikke beholde flytebrygga, må vi forsøke å få tatt i bruk steinmoloen der den opprinnelige brygga lå. Det har alltid vært naturlig med en brygge til eiendommen. Jeg føler at jeg har vært i god tro i denne saken, og at alt har vært greit, sier Werner Johansen til Sarpsborg Arbeiderblad.