Gå til sidens hovedinnhold

Tog-utbyggingen i Østfold kan gjøres i to steg

Artikkelen er over 1 år gammel

Jernbanedebatten Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Alle som har fulgt med i «tog-saken» de siste årene er nå klar over at Bane NOR signaliserer en kostnadssprekk av dimensjoner. Utbygging av høyhastighetsdobbeltspor som skal innom bykjernene i Fredrikstad og Sarpsborg med nye store stasjoner begge steder har økt fra nivå 7 milliarder til over 40 milliarder. Samtidig er støynivået og uenigheten i regionen betydelig.

Det er på tide å peke på hva som er i alles interesse og som derfor bør gjennomføres som steg 1, og hva som bør være steg 2, fordi ekstreme kostnader, store tekniske utfordringer og betydelig uenighet om løsninger og innhold gir grunner nok til å tenke seg om og bruke mer tid.

Uavhengig av alt dette vil vi i nær fremtid ha en nybygd høyhastighetsdobbeltsporløsning fra Oslo S via Ski og Moss og frem til 3.000 meter før Råde stasjon. Dette er i seg selv et stort fremskritt som må utnyttes maksimalt. Samtidig vet alle som bruker toget at disse siste tre kilometerne uten dobbeltspor er et problem. Særlig tog på vei sydover må relativt ofte stoppe opp på slutten av dobbeltsporet nord for Råde. Der står toget i både 5 og 10 minutter for «å vente på motgående tog.»

Den åpenbare løsningen er at dobbeltsporet føres frem til Råde stasjon og med det eliminerer dette problemet. Da vil vi ha et nytt høyhastighetsdobbeltspor på hele strekket mellom Råde og Oslo S som vil bety betydelig redusert reisetid og økt kapasitet.

For å få full utnyttelse av dobbeltspor helt til Råde må lokaltoget, som tross alt går på eksisterende skinnegang mellom Råde - Fredrikstad - Sarpsborg, samordnes med et godt tilpasset busstilbud. Dette vil i praksis legge til rette for at svært mange mennesker i de tre kommunene sydøst for Råde vil ha et hurtig og effektivt transporttilbud til og fra Oslo ved bruk av Råde stasjon. Løsningen har begrenset kostnadsramme og kan etableres relativt raskt.

Som steg 2 kan den omfattende prosessen vedrørende utredning av trasé sydøstover med tilhørende løsninger gjennomføres.

Ved at steg 1 prioriteres og gjøres raskt, vil det være tid til å utarbeide gode omforente løsninger som gir maksimal uttelling for de store investeringene som steg 2 faktisk medfører. Vedrørende steg 2 er det nødvendig å ha tid til å finne løsninger som gir flest mulig mennesker tilgang til tog, har kapasitet og tilrettelegging for gods, tar nødvendige hensyn til både natur, dyrket mark og boligområder, og møter fremtidens transportbehov på en helhetlig måte.

Kommentarer til denne saken