Hendelsen fant sted fredag i forrige uke. Antonsen og hunden Zeppelin var ute på en tur i Torsbekkdalen. Området de gikk i ligger på andre siden av veien for Sarpsborg bowlingsenter. Her har det tidligere vært et avfallsdeponi.

Natt til lørdag ble Zeppelin svært syk.

– Så ille var det at jeg ikke trodde den ville overleve. Fortsatt er hunden svært redusert. Mandag var den til behandling hos veterinær, for intravenøs næring, behandling med antibiotika og for å få smertestillende, forteller Antonsen til Sarpsborg Arbeiderblad.

Ifølge hundeeieren er det fortsatt ikke fastslått hvor alvorlige skadene er hos Zeppelin. Hans firbeinte venn er fortsatt medtatt.

– Lever og nyrer ser ut til å ha klart seg. Men veterinæren har ikke fått tatt alle nødvendige prøver av buken og hjertet, opplyser han.

Har tatt vannprøver

Først trodde Antonsen at hunden var bitt av hoggorm.

– Da behandling mot dette ikke hadde særlig virkning, begynte jeg å tenke etter. Og det slo meg at hunden hadde drukket noe av vannet i dumpa i Torsbekkdalen, sier Antonsen.

Mandag tok han kontakt med kommunen for å varsle om det som hadde skjedd, og det ble tatt prøver av overvannet.

Det bekrefter også driftsingeniør Ola Gjone i team renseanlegg og vannverk i Sarpsborg kommune.

– Vi tok vannprøver mandag ettermiddag, og fikk en tilbakemelding fra laboratoriet dagen etter. Prøvene ga ganske store utslag på bakterier. Det første svaret gir oss bare en indikasjon, og prøvene er sendt til ytterligere analyser. Men det vil gå to uker før vi får svar på disse, opplyser Gjone.

Inntil kommunen vet hva som gjorde at Zeppelin ble syk, anmoder Gjone hundeeiere å passe på at hunder ikke drikker sølevann.

– Tar på alvor

Onsdag formiddag var både Sten Erik Knive, teamleder miljø og landbruk i Sarpsborg kommune, og innleid konsulent Raymond Sundell fra Cowi i Torsbekkdalen for å ta prøver av jordsmonnet.

– Vi tar dette på alvor, og må finne ut hva slags forurensing vi eventuelt har å gjøre med her. Derfor tar vi prøver blant annet for å se om det gir utslag på tungmetaller. Det er viktig, ikke minst med tanke på historikken i dette området og at det tidligere lå et avfallsdeponi her, sier Knive.

Så lenge kommunen ikke har fått svar på prøvene, blir det så langt bare spekulasjoner om hva årsaken til schæferhundens reaksjon kan være.

– Dette er et friområde, så vi kan heller ikke utelukke at det er bakterier fra avføring som har utløst dette hos hunden, sier Knive.

Han regner med at kommunen vil få svar på prøvene i løpet av et par uker.

– Da må vi vurdere hvilke tlltak som eventuelt er nødvendig å sette inn, sier teamlederen.

  • Les også: Fredrikstad har verst luft i landet 

De første målingene som ble gjennomført onsdag, fikk ikke alarmklokkene til å ringe hos Sundell fra Cowi.

– Jeg måler metallinnholdet, som gir en indikasjon på om grunnen er forurenset. Men målingene viser lave metallverdier. Denne målingen, som jeg utfører, ikke fanger ikke opp for bakterier, sier Sundell.

Ønsker å vite

Antonsen er svært interessert i å få vite hva hunden faktisk har fått i seg, slik at Zeppelin kan få korrekt behandling og bli helt frisk igjen.

– Jeg ante ikke noe om at dette var et gammelt avfalldeponi, og jeg synes det er skremmende at kommunen ikke sperrer av området eller gir bedre informasjon. Her ferdes mange mennesker og dyr, og det ligger en barnehage rett i nærheten. Jeg synes dette er urovekkende, sier Antonsen til SA.