Setter søkelyset på trafikksikkerheten fra Øya til Varteig

Artikkelen er over 1 år gammel

Flere busslommer, opphøyde gangfelt, fortau på begge sider av Nordbyveien og gang- og sykkelvei hele veien fra Hafslundsøy til Varteig skole.