Grønt lys er ikke det samme som grønn pil: – Alle kryss burde vært regulert med grønn pil

Noen veikryss lar både bilister og fotgjengere ha grønt lys samtidig – da kan det oppstå farlige situasjoner. I sykehuskrysset i sentrum er det viktig å være ekstra oppmerksom enten du er fotgjenger eller bilist.