Nytt lyskryss ved ved Store Tune gård

KRYSS: Krysset ligger like ved roklubbens klubbhus og Store Tune gård barnehage.

KRYSS: Krysset ligger like ved roklubbens klubbhus og Store Tune gård barnehage. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Det blir opprettet et nytt lyskryss i krysset Tuneveien/Grålumveien.

DEL

Det er bestemt at det skal settes opp nytt lyskryss mellom Tuneveien og Grålumveien (fylkesvei 118). Ifølge Olav I. Moe, leder av samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune, gjøres denne endringen for at bussene skal komme enklere fram.

– Krysset er mye brukt av bussene, og de forsinkes som følge av kø i retning sentrum, spesielt i rushtidene, sier han.

Bussene får prioritet

Det nye lyskrysset er et av tiltakene i Bypakke Nedre Glomma.

Østfold kollektivtrafikk planlegger et system for sanntid på bussene, som også vil kunne brukes for å gi bussene prioritet i lyskryss.

LYSKRYSS: Her i krysset Tuneveien/Grålumveien blir det nå lyskryss.

LYSKRYSS: Her i krysset Tuneveien/Grålumveien blir det nå lyskryss. Foto:

– Det nye lyskrysset skal derfor tilrettelegges for et slikt system, opplyser Moe.

Arbeidene starter til uka

Arbeidene med det nye lyskrysset starter til uka og skal være ferdige i løpet av høsten.

– Entreprenøren som skal gjøre jobben er i gang med rigging av utstyr på stedet, sier Ronny Thorbjørnsen, byggeleder i Statens vegvesen.

– I tillegg til elektroarbeid, graving og montering av selve lyskrysset, må vi bygge om midtrabattene både på fylkesvei 118 og i Tuneveien, sier han.

Anleggsmaskiner og graving vil forårsake noe redusert framkommelighet forbi stedet. Fartsgrensen settes ned til 50 km/t i anleggsperioden.

Dette skjer av hensyn til både trafikantenes og arbeidernes sikkerhet.

– Deler av arbeidet utføres på nettene for å være til minst mulig hinder for trafikken, opplyser Thorbjørnsen.

Artikkeltags