Trafikkulykke på E6 - sarpsborg brannvesen på vei

Sarpsborg brannvesen rykker ut på trafikkulykke E6 sydgående ved Missingmyr.