Stiller seg undrende til kommunens ulovlige taxivirksomhet

Handikappede barns foreldreforening Østfold stiller seg undrende til at Sarpsborg kommune, og trolig flere kommuner, driver med ulovlig transport av utviklingshemmede.