– Det er ikke hogd noen trær i Kulås per i dag

SA har blitt gjort oppmerksom på at det er hogd trær i Kulåsparken. Men ifølge kommunen er det kun skjært av noen gamle trestubber.