Gå til sidens hovedinnhold

Trenger vi et nytt dobbeltspor?

Artikkelen er over 1 år gammel

Det havarerte S–linje-prosjektet møter ikke de krav og forventninger som opprinnelig ble stilt til kapasitet, reisetider, kostnader og prognosert antall boliger som må rives., skrvier Ståle Solberg i dette innlegget.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det må presenteres en samlet plan som avklarer behovet for antall jernbanespor. Alt videre arbeid med intercity, herunder utredning av alternativer, må avvente en slik plan.

Det pågår ikke lenger planlegging av dobbeltspor Sarpsborg – Halden. For å spare kostnader blir muligheten for kun enkeltspor Fredrikstad – Sarpsborg diskutert. Da er det nødvendig å returnere til det grunnleggende spørsmålet: Er det behov for dobbeltspor? Holder det med enkeltspor? Eller kan det være at selv dobbeltspor ikke vil gi tilstrekkelig kapasitet? Hvordan finner man svaret på dette grunnleggende spørsmålet?

Forpliktelsene i klimaavtalen innebærer at store volum gods skal flyttes fra vei til bane. Det må derfor planlegges for et stort antall daglige godstog Oslo – Göteborg. Sett fra Sarpsborg er det viktig å avklare om disse godstogene skal gå gjennom Sarpsborg. Hvis ja, vil volumet avgjøre hvor stor andel av kapasiteten på et enkelt – eller dobbeltspor som da må forbeholdes godstransport.

Det må også avklares om utenlandstog Göteborg – Oslo også skal kunne gi et tilbud til anslagsvis 700.000 innbyggere i Østfold, Vestfold, Telemark og Strømstad. Hvis ja, må traseen nødvendigvis gå langs kysten og gjennom Sarpsborg.

Det finnes ikke to byer i Europa med tilsvarende størrelse, avstand og så dårlig togforbindelse som Oslo – Göteborg. For å kunne konkurrere med andre regioner i Europa må reisetiden mer enn halveres og antallet avganger mangedobles.

Reisetiden til København avgjør konkurransekraften mot fly, og klimamål i den forbindelse. Om hastigheten for utenlandstog ikke overstiger ca. 250 km/h kan samme bane benyttes av Intercitytog og godstog, forutsatt at banen har tilstrekkelig kapasitet.

For Sarpsborg er intercity-tilbudet og ikke minst reisetiden til Oslo viktig. I Moss planlegges lokaltog med stopp på stasjoner som Kambo og Sonsveien. Tilsvarende ville Sarpsborg blitt en langt mer attraktiv og miljøvennlig by om det gjenåpnes lokalbane/ lokal Intercity på Østre og Vestre Linje.

En samlet plan må omfatte behovet for tømmertog til Borregaard, godstransport til og fra Borg Havn, godsterminaler og prognoser for fremtidig godstransport på hovedveier som E6.

Kan forventede volumer og de ulike togtypenes ulike optimale hastighet medføre at det på kortere eller lengre strekninger er aktuelt å bygge mer enn to spor? Hvis ja, kan de ulike banene i prinsippet bygges ut uavhengig av hverandre. Sarpsborg må likevel av arealhensyn, og for å kunne samordne antallet barrierer i kommunen, nå forlange at alle jernbaneplaner presenteres samlet.

Det havarerte S–linje-prosjektet møter ikke de krav og forventninger som opprinnelig ble stilt til kapasitet, reisetider, kostnader og prognosert antall boliger som må rives. For å kunne komme videre må det avklares hvilke mål som skal gjelde.

Under Stortingets transportkomité sitt besøk i Sarpsborg den 23. mai d.å. ble det opplyst at kostnadene for Seut – Klavestad, kommunedelplan, er 29 milliarder.

Det er ikke riktig. Det riktige er at kostnadsoverslaget for Seut – Klavestad, kommunedelplan, er 38 milliarder. Arbeiderpartiet har under valgkampen lovet at de skal slåss for dette alternativet. Signalene fra sentrale myndigheter er imidlertid at selv 29 milliarder for delstrekningen Seut – Klavestad er altfor høyt og vil bli avvist. Dette illustrerer at S – linje prosjektet har havarert.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.