Gå til sidens hovedinnhold

Trepartssamarbeid for liv, helse og arbeid

Artikkelen er over 1 år gammel

Koronakrisen Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Koronakrisen er alvorlig og krevende både for samfunn og arbeidsliv. Stengte arbeidsplasser har gjort at mange tusener arbeidstakere er blitt permitterte og ledige. Andre står i første rekke for å hjelpe de syke. Helsepersonell, sammen med renholdere, bussjåfører, renovatører, ansatte i NAV og andre, står på døgnet rundt for å holde hjulene i gang.

Vi erfarer nå hvor viktig det er at vi har et godt organisert arbeidsliv og dyktige tillitsvalgte, samt et sosialt sikkerhetsnett og en sterk offentlig sektor. Det har gitt oss et samfunn preget av små forskjeller og høy grad av tillit. Og satt oss bedre i stand til å håndtere krisen.

Det er sammen vi best bekjemper smitten og sikrer liv og helse. Og det er sammen vi finner løsninger som sikrer arbeidsplassene og skaper trygghet, både for arbeidstakere og arbeidsgivere.

Trepartssamarbeidet mellom arbeidslivets parter og myndighetene er helt sentralt i den norske modellen. Ved utviklingen av krisepakker både sentralt og regionalt ser vi nå viktigheten og verdien av dette trepartssamarbeidet. Viken-pakken er et godt eksempel. Her er tiltakene godt forankret i trepartssamarbeidet mellom Viken Fylkeskommune, NHO og LO Viken Oslo.

Viken-pakken bidrar til at flere arbeidsplasser sikres og tiltakene vil skape arbeid for flere bedrifter som nå sliter. Den vil også bidra til at arbeidsfolk kan få kompetanseutvikling så arbeidsplassene er bedre rustet i tiden framover, også når krisen er over.

Nå jobbes det med lokale tiltaks- og krisepakker i kommunene. Også her bør trepartssamarbeidet legges til grunn, mellom kommunen, lokal arbeidsgiver- eller næringsforening og LOs lokalorganisasjon. LOs lokalorganisasjoner er sammenslutninger av LO-forbundenes fagforeninger i en eller flere kommuner. Lokalorganisasjonene har i sine vedtekter at de blant annet skal delta i lokalt arbeids- og næringspolitisk arbeid for å sikre full sysselsetting, næringsutvikling og gode velferdstjenester i kommunen(e).

Vi i LO Viken Oslo ser fram til videre arbeid og samarbeid, både for arbeids- og næringsliv og for arbeidstagere og innbyggere i Viken-samfunnet. Et godt samarbeid kan også gjøre oss bedre rustet for å delta på den store solidaritetsdugnaden som vi nå alle sammen er med på og som går riktig vei. Det er sammen vi er sterkest og det er sammen vi kommer oss best gjennom denne krisen. Både i trepartssamarbeid sentralt, regionalt og lokalt, og i partssamarbeidet på den enkelte arbeidsplass.

Kommentarer til denne saken