Gå til sidens hovedinnhold

– Tror virkelig rødgrønne politikere at slike selskaper hadde blitt startet og drevet uten muligheter for å tjene penger?

Artikkelen er over 2 år gammel

«De private barnehagene har i realiteten løst et rødgrønt kjempeproblem – nemlig barnehagedekningen. Hva er den rødgrønne planen hvis disse barnehagene legges ned? Nesten tre av fire barn i Sarpsborg går i private barnehager – skal kommunen overta disse? Med hvilke penger skal de kjøpe dem?» skriver Thore Bergsaker - og retter spørsmålene til SV-duoen Kristine Gustavsen og Freddy André Øvstegård.

Svar til Gustavsen og Øvstegård Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er valgkamptid og politikerne kjemper om å finne lettfattelige saker som engasjerer velgerne, aller helst på det følelsesmessige planet. I en mediahverdag overlesset med inntrykk og «fakta» må de politiske tekstforfatterne være kortfattede og slagkraftige for å nå gjennom med budskapet sitt. Slagord som engasjerer er derfor viktige.

Et av de siste slagordene er «profitører». Av ulike profitører opp gjennom årene er nok krigsprofitørene de mest kjente. Disse var personer eller selskap som tjente penger på en krig ved å drive handel med en okkupasjonsmakt, mens andre ofret liv og helse i kampen mot den samme okkupasjonsmakta. Ordet velferdsprofitør skaper assosiasjoner, og er derfor ikke tilfeldig valgt. Det er negativt ladet, det forbindes med grådighet, umoral, hensynsløshet – folk som beriker seg på andres ulykke.

Det er tankevekkende å lese innlegget fra SV-representantene i Sarpsborg - som nå ser ut til å representere den rødgrønne blokken sin politikk. Nå skal man nemlig disse profitørene til livs. Med god, gammeldags sosialisme og planøkonomi skal velferden til de minste og mest sårbare i samfunnet vårt reddes fra klørne til de kapitalistiske oppkjøpsfondene, finansimperiene og alle de andre som beriker seg på de offentliges surt opptjente midler.

Som alle vet var det de private barnehagene som gjorde det mulig for nettopp den samme rødgrønne blokken å oppfylle valgløftet sitt om barnehageplass til alle. Privat kapital ble investert, tomter ble innkjøpt og opparbeidet, bygninger reist og mennesker ansatt – før en eneste krone var inntjent.

Det virker som om den rødgrønne blokka lever i en verden hvor de kan forvente tilgang på privat risikokapital ved det ene valget, for så å score billige politiske poeng ved å stemple de samme investorene som hensynsløse profitører og anklage dem for å rasere velferdstilbudet ved neste valg.

Et privat tilbud uten mulighet for profitt er meningsløst. Det er like meningsløst som å spille Lotto hvor man kun får igjen innsatsen hvis man vinner, ingenting annet. Det er den type risikokapital de rødgrønne ser for seg at de skal få. Lykke til.

Det er jo mange andre som profiterer på velferd. Et godt eksempel fra SA for noen dager siden er vaskeriet i Rakkestad. De vasker blant annet tøy for sykehus, pleiehjem og andre offentlige etater til langt lavere kostnad enn hva de enkelte kundene selv kan klare. I tråd med den rødgrønne tenkemåten burde jo også de som leverer slike tjenester bli avskåret fra å tjene penger – de er jo også velferdsprofitører. Deres overskudd går direkte fra fellesskapets midler.

Tror virkelig rødgrønne politikere at slike selskaper hadde blitt startet og drevet uten muligheter for å tjene penger? Uten muligheter for å sette av penger til investeringer som holder dem konkurransedyktige? En idealistisk drevet barnehage uten oppsparte midler må låne penger i banken for å komme i gang. Da går renteutgiftene i lomma på banken – som da blir en velferdsprofitør. Er det bedre?

Eksemplene på andre velferdsprofitører er mange. Taxiselskaper, rengjøringstjenester, vikarbyråer, transportfirmaer, IT-bedrifter, strømleverandører, byggmestere, elektrikere, rørleggere, malere – hele spekteret av norsk næringsliv er involvert i en eller annen form for velferdsprofitt. Hvorfor ikke fjerne overskuddet fra disse også når de utfører arbeid for det offentlige? Med den rødgrønne logikken ville det jo da blitt mye mer penger igjen til alles velferd.

Private barnehager får samme støtte som de offentlige, i realiteten ofte mindre. Barn, ansatte og foreldre har gjennom undersøkelser vist at de er minst like fornøyde – og i mange tilfeller langt mer fornøyde – enn de som går i offentlige barnehager. Staten fører i dag kontroll med alle barnehager, via lovverk, egenrapportering og tilsyn. Det er ingen forskjell i kravene til private og offentlige barnehager.

De private barnehagene har i realiteten løst et rødgrønt kjempeproblem – nemlig barnehagedekningen. Hva er den rødgrønne planen hvis disse barnehagene legges ned? Nesten tre av fire barn i Sarpsborg går i private barnehager – skal kommunen overta disse? Med hvilke penger skal de kjøpe dem?

Den løsningen SV/AP og Rødt til nå har presentert er økte skatter. De vil tvinge profitørene som tyner staten for penger i kne med inntektsbegrensende tiltak. Ta fra dem overskuddet og øk eiendomsskatten slik at de går i null. De rødgrønne ønsker seg et idealistisk velferds-kooperativ hvor ingen beriker seg på det offentliges vegne – men hvor det er tilgang på risikokapital når det en sjelden gang behøves (for eksempel ved kostbare valgløfter).

En annen aktør i den rødgrønne blokka – Rødt - ønsker imidlertid å avskaffe kapitalismen helt. Det er i praksis det samme som vil skje med private barnehager hvis SV, Rødt og AP får det slik de nå vil.

Kommentarer til denne saken