Da Philip Manshaus, dagen før Eid-markeringen, gikk inn i en moské i Bærum med hensikt å skyte så mange som mulig, ble det skapt en ny situasjon i Norge. Steder for bønn oppleves ikke lenger som trygge steder å oppholde seg. Det er vårt felles ansvar å bringe tryggheten tilbake.

Religionsfrihet og forsamlingsfrihet er helt grunnleggende rettigheter i Norge. Vi er stolt av, og glade for, at dette representerer verdier som har preget samfunnet vårt. Men slike rettigheter overlever ikke bare på grunnlag av historie og tradisjon. Dette er verdier som stadig må beskyttes og kjempes for.

Terroraksjonen i Bærum har gjort at mange muslimer i Norge nå føler en ny utrygghet. Moskédører som tidligere stod ulåst, blir nå utstyrt med sikkerhetslåser. Barn blir ikke tatt med i moskéen av frykt for hva som kan skje dem. I nabolag oppfattes moskéen som en sikkerhetsrisiko. Slik erstattes tillit med mistenksomhet.

I denne forbindelsen er det tatt initiativ til #tryggibønn - markeringer mange steder i Norge. Kristne - og andre mennesker av god vilje - slår ring omkring moskéer under fredagsbønnen, for å markere støtte til våre felles verdier om trosfrihet og forsamlingsfrihet. Vi markerer at alle mennesker i Norge skal få oppleve trygghet når de samles i sine hellige hus for å be. Det gjelder muslimer som samler seg i sine moskéer, kristne i sine kirker, jøder i sine synagoger, og alle andre trosretninger og livssyn som samles for å utøve sin tro eller sitt livssyn. I Sarpsborg ble #tryggibønn markert 30. august, i Fredrikstad 6. september.

En stor frykt blant muslimer i Norge, er at det vil dukke opp en muslim som etter terrorangrepet på moskeen i Bærum, vil hevne og drepe uskyldige mennesker på et helt annet sted. Moskéer representerer viktige fellesskap nettopp for å hindre at slike ekstreme krefter får utvikle seg. Vi tror dialogarbeid mellom kirker og moskéer er et nøkkelredskap for at det fortsatt skal være slik. For respektfulle møter motvirker mange krefter i samfunnet vårt som marginaliserer muslimer og mennesker med en annen tro eller kultur.

Muslimer samlet til bønn er ingen fare for det norske samfunnet og norske verdier. Det er imidlertid mistenkeliggjøring, marginalisering og voldsaksjoner. Kristne og muslimer er ikke fiender i konflikt. Vi er troende som ønsker å respektere hverandres rett til trosutøvelse på egne premisser. Vi vil bekjempe fordommer med dialog, og mistenkeliggjøring med respekt.

Vi lever i en tid da dette er et ansvar for alle. I Dialogforum Østfold gjør vi det gjennom grasrottiltak som å besøke hverandres hellige hus, lytte til hverandres historier, og møtes ansikt til ansikt heller enn gjennom media.

Vi har alle et ansvar for vår språkbruk i omtale av andre. Det finnes grupper i det norske samfunnet som bygger opp under fordommer og hat. Politikere og andre offentlige stemmer har et spesielt ansvar. Men det gjelder også hver enkelt av oss i vårt nabolag, på vår arbeidsplass eller studiested. Vi er alle med på å skape det samfunnet vi lever i.

Terror og ekstremisme oppstår ikke i et vakuum. Derfor spiller vi alle vår rolle. Vi er med å bygge et samfunn i tillit, eller et samfunn forpestet av mistenkeliggjøring.