Gå til sidens hovedinnhold

Trygg styring i usikre tider

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I disse dager er det ett år siden fylkesrådet fikk mandat til å styre den nye fylkeskommunen Viken fra 2020. Fylket vårt er stort og mangslungent, og det er ikke alltid lett å følge med på det som skjer andre steder enn der vi selv bor og ferdes. Derfor vil vi markere denne ettårsdagen med en liten oppsummering av det vi har fått til, så langt.

  • Vi har forsøkt å styre Viken trygt gjennom koronakrisen. Sammen med oss har vi masse flinke fagfolk, rektorer, lærere, bussjåfører, tannleger, renholdere og tusenvis av andre ansatte som har gjort dette mulig.

  • Gjennom konkrete klimahandlinger skaper vi et stadig grønnere og mer bærekraftig fylke. Gjennom etableringen av Klimafond Viken gir vi mer enn 20 millioner kroner til klimatiltak i hele fylket, blant annet til ladeinfrastruktur til sameier og borettslag i hele Viken.

  • Fylkesrådet har vært opptatt av å holde hjulene i gang. Vi har bevilget midler til tiltak innen blant annet skole, kollektivtrafikk, næring, og kulturliv. Bare på næringsområdet har Viken støttet 385 ulike prosjekter for å sikre arbeidsplasser.

  • Vi har lansert Viken-modellen for å rydde opp i useriøse arbeidsforhold. Viken stiller tydelige seriøsitetskrav i alle bygg- og anleggskontrakter og andre kontrakter hvor risikoen for arbeidslivskriminalitet vurderes som høy. Kravene som stilles er blant landets strengeste, og skal bidra til å motvirke sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og svart økonomi.

  • Vi har vedtatt ny inntaksordning basert på nærskoleprinsippet, som gir elevene rett til å gå på sin nærskole og sørger for at ingen tvinges til å pendle vekk fra der man bor. I tillegg har vi fått på plass ny elev-PC-ordning basert på gratisprinsippet.

  • Drosjenæringen er viktig i hele Viken, også i spredtbebygde områder. Derfor foreslår vi tiltak for å sikre tilbudet i 30 kommuner og for å motvirke de negative konsekvensene av regjeringens deregulering av drosjenæringa og sørge for enerett.

  • Vi har fordelt 75,7 millioner kroner til bredbåndsutbygging i 20 kommuner og områder i Viken, der markedet ellers ikke ville blitt bygd ut bredbånd. Det gjør at 5.000 husstander får bedre bredbåndsdekning.

  • Vi har sikret utbygging av Fornebubanen og avsluttet en 30 år lang prosess om fire kilometer av E18. Vi er stolte av å ha forhandlet frem en løsning med bedre kollektivtilbud, som blir bra for pendlerne og miljøet.

  • Vi har bygget ferdig 16 kilometer gang- og sykkelvei. Videre har vi asfaltert 307 kilometer fylkesvei, samt ferdigstilt en rekke prosjekter, blant annet i Son, Lillestrøm, Krødsherad og Asker.

Dette er selvfølgelig en skryteliste, for vi har gjort en hel del. Samtidig er vi langt fra i mål, og veldig mye kan bli bedre. Hver dag jobber fylkesrådet for å ta hele Viken i bruk, og for at hele fylket vårt skal bli sett og hørt.

Vi har styrt Viken for å gjøre hverdagen til innbyggerne litt bedre, til tross for at fylket er nytt og økonomien trang. Vi har store ambisjoner om å ta ledertrøya i samfunnsutviklingen for by og bygd.

Viken har store muligheter og et mangfoldig næringsliv, spennende arbeidsplasser, flotte kommuner, forskning, utdanning, klima og- miljøarbeid. Dette skal vi støtte opp under, og være med på å utvikle.

Koronakrisa har gjort mange utrygge. Vi vil stå på for å sikre at folk har jobb og trygghet. Derfor går vi på jobb hver eneste dag. Til det beste for folk i Viken.

Kommentarer til denne saken