Bygger ny undergang ved Tune kirke

I GANG: Den planlagte undergangen ved Tune kirke skal etter planen etableres i dette området.

I GANG: Den planlagte undergangen ved Tune kirke skal etter planen etableres i dette området. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

I 2014 la Statens vegvesen planer om en undergang under fylkesvei 118 ved Tune kirke. Nå har arbeidene startet.

DEL

Hensikten med planarbeidet er å etablere en undergang under fylkesvei 118 mellom Store Tune gård i vest, altså Tuneveien og Hundskinnveien ved gravlunden i nærheten av Tune kirke i øst.

Bystyret vedtok reguleringsplanen for utbyggingen av en undergang ved Tune kirke 14. september i år.

– Ny krysning av fylkesveien løses i form av ny undergang og det etableres nye bussholdeplasser i tilknytning til denne, heter det i reguleringsplanen fra Statens vegvesen.

UNDERGANG: Statens vegvesen skal bygge undergang ved Tune kirke.

UNDERGANG: Statens vegvesen skal bygge undergang ved Tune kirke. Foto:

Ruter kobles sammen

Det er i dag et fotgjengerfelt like ved Tune kirke. Trafikken er stor og den planlagte undergangen vil gi en tryggere krysning av fylkesveien for myke trafikanter i det aktuelle området.

Den nye gang- og sykkelveien vil etableres noe lenger sør enn dagens fortau før den kobles på den eksisterende gang- og sykkelveien ved Store Tune Gård.

Tiltaket er også en del av en utbedring i hovedveinettet for sykkel i Sarpsborg kommune.

GRAVER: Arbeidene med den nye undergangen ved Tune kirke startet denne uken.

GRAVER: Arbeidene med den nye undergangen ved Tune kirke startet denne uken. Foto:

Rute 1 går fra Torget til Eidet, mens rute 15 har traseen Tune kirke – Alvim. Undergangen like ved kirken vil derfor ha en positiv effekt både for syklister og gående.

Omkjøringer

I forbindelse med arbeidene rundt den nye planlagte undergangen vil det legges tilrette for omkjøringer i området.

– Det vil være behov for etablering av en midlertidig omkjøringsvei. Omkjøringenveien legges sør for fylkesveien og vil delvis gå gjennom et mindre skogholt og delvis over dyrket mark. Det er både natur- og kulturverdier i området, og planforslaget sikrer at det tas hensyn til disse, opplyses det i reguleringsplanen.

Sarpsborg Arbeiderblad har ikke lykkes i å få en kommentar fra Statens vegvesen.

Artikkeltags