– På museum samler vi materielle ting fra fortiden, men minnevern foregår jo også i hodene våre. Vi vil at folk skal skrive ned disse knyttet til temaet fritid, og vi har ingen aldersgrense. Alle kan delta, oppfordrer leder i Tune Historielag Odd Jan Skruibakken.

Han opplyser også om at dersom noen ønsker hjelp til å skrive så stiller historielaget med skrivehjelp. Kravet for minnene er at de har skjedd i Tune-området og at de handler om fritid, det være seg minner fra speideren, fotballen, korps, lek i gata, turer, organisert eller uorganisert.

Tre vinnere

Det er en redaksjonskomitè isom skal vurdere forslagene, og de tre beste artiklene blir presentert på Tune Historielags årsmøte i 2018 og kommer på trykk i det etterfølgende nummeret av medlemsbladet TuneRuner. Det står videre i informasjonen at artiklene blir vurdert utifra leseropplevelse, historiske detaljer, beskrivelse og bilder knyttet til opplevelsen.

Forslag sendes til konkurranse@tunehistorielag.no innen 1.november 2017.