Vil tillate Tesla-stasjon midt i jernbanetrasé

RETT GJENNOM: Hvis det nye dobbeltsporet kommer der dagens politiske flertall i Sarpsborg ønsker, vil det gå rett gjennom den planlagte servicestasjonen til Tesla.

RETT GJENNOM: Hvis det nye dobbeltsporet kommer der dagens politiske flertall i Sarpsborg ønsker, vil det gå rett gjennom den planlagte servicestasjonen til Tesla. Foto:

Kommunedirektøren går inn for at kommunen tillater bygging av den planlagte servicestasjonen til Tesla på Tunejordet, til tross for at den blir liggende midt i den jernbanetraseen kommunedirektøren og dagens politiske flertall selv ønsker.

DEL

Selskapet Lilletunveien 3 AS har søkt om å få bygge et næringsbygg på drøye tre dekar mellom Skeidar og Tune Handelspark (gamle OBS) på Tunejordet (Albert Moeskaus vei 68). Næringsbygget skal inneholde servicestasjon for Tesla. Problemet er at bygget blir liggende midt i traseen til den ene av de to gjenstående traséalternativene for det nye dobbeltsporet gjennom sentrum av Sarpsborg. Torsdag morgen skal formannskapet behandle saken i et ekstraordinært møte.

Bane NOR sier nei

Traseen som Tesla-stasjonen berøres av er den som går over Moabanen og i kulvert under E6 og Tunejordet. Denne traseen blir rundt åtte milliarder kroner dyrere enn den som Bane NOR vil ha som går i dagen og møter dagens jernbanelinje ved Sarpsborg stadion. Bane NOR har gått så langt at de har gitt klar beskjed om at de vil komme med innsigelse til alle andre traseer gjennom Sarpsborg enn den de selv foreslår.


ANBEFALER JA: Kommunedirektøren anbefaler politikerne til å si ja til det nye næringsbygget på Tunejordet som skal inneholde servicestasjon for Tesla, selv om kommunen med det tar en økonomisk risiko.

ANBEFALER JA: Kommunedirektøren anbefaler politikerne til å si ja til det nye næringsbygget på Tunejordet som skal inneholde servicestasjon for Tesla, selv om kommunen med det tar en økonomisk risiko. Foto:


Dagens politiske flertall i Sarpsborg har ønsket traseen i kulvert under Tunejordet. Kommunedirektøren har i sin innstilling til det nye bystyret anbefalt at også den legges ut på offentlig høring i tillegg til Bane NORs anbefaling, når bystyret skal behandle kommunedelplanen i november-møtet. Men utfordringen nå er at denne jernbanetraseen vil gå rett gjennom den planlagte servicestasjonen til Tesla.

Sier likevel ja

Til tross for dette anbefaler kommunedirektøren at kommunen sier ja til at Teslas servicestasjon bygges. Saken legges fram for politikerne fordi kommunen tar en økonomisk risiko ved å gi en slik tillatelse når Bane NOR har bedt kommunen om å vente inntil trasévalget for det nye dobbeltsporet er avklart. Hvor stor økonomisk risiko kommunen tar er uklart da opplysningene om kostnadene for næringsbygget er unntatt offentlighet.

– Kommunedirektøren har i sak om kommunedelplan anbefalt at den aktuelle korridoren benyttes til InterCity-trasé. Med de signaler som er kommet fra Bane NOR vil det imidlertid gå mange år før det eventuelt foreligger en godkjent kommunedelplan der det er avklart at denne korridoren er valgt. Før området er ferdig regulert og det skal klargjøres for bygging vil det gå ytterligere tid. Jo lengre tid som går før det eventuelt blir aktuelt å innløse eiendommen, jo mindre sannsynlig vil det være at Bane NOR vil kunne nå fram med et økonomisk krav overfor Sarpsborg kommune, skriver kommunedirektøren i innstillingen til formannskapet.

Positivt

– En etablering av et Tesla servicesenter i Sarpsborg vil være svært positivt. Det medfører nye arbeidsplasser, og at en høyteknologisk bedrift med sterk klimaprofil får virksomhet i byen. På grunn av usikkerheten knyttet både til framdrift og korridorvalg i dobbeltsporprosjektet, ønsker ikke kommunedirektøren å nedlegge forbud mot tiltak. Kommunedirektøren vurderer risikoen for at kommunen skal bli erstatningsansvarlig som følge av tiltaket som lav. Samtidig anser kommunedirektøren at tiltaket sannsynligvis vil ha svært positiv samfunnsmessig effekt. På bakgrunn av dette anbefaler kommunedirektøren formannskapet å gi aksept for at kommunen gir tillatelse til tiltaket, heter det videre i kommunedirektørens utredning.

Les også: Frigaard-selskap skal bygge for Tesla på Tunejordet

Les også.: Bekrefter at Tesla etablerer seg her


Artikkeltags