Ønsker å selge «Tunevannsbeitet» til kommunen – men vil ha ti ganger verdien

Sameiet Store Tune ønsker å selge «Tunevannsbeitet» til kommunen for ti ganger mer enn verdien.