– Jeg er takknemlig, veldig, veldig glad - og rørt. I går kveld så jeg på bilder og lot minner fra hele innsamling og all jobbing i forkant strømme på. Da måtte jeg rett og slett felle noen tårer. At vi har nådd fram med vårt budskap, at vi har klart å mobilisere så mye engasjement og giverglede og møtt så mye varme, er utrolig stort, sier Anita Meldalen, som er leder for Kirkens bymisjon i sarpsborg.

Beløpet kan øke

Den gamle innsamlingsrekorden til TV-aksjonen i Sarpsborg lød på 2.156.848 kroner. Da gikk pengene til Kirkens Nødhjelp.

Mandag formiddag var det altså klart at den summen er passert. Den nye rekorden lyder nå på 2.161.288 kroner.

Og det kan komme mer, understreker Helene Lengfelder i kommunekomiteen:

– Det er fortsatt muligheter til å gi penger til aksjonen, og myntene er heller ikke ferdig telt opp. Så det er nok en sjanse for at summen vil stige litt, tror Lengfelder.

100.000 fra skoler og barnehager

I snitt har hver sarping gitt 38,91 kroner til Kirkens bymisjon.

På nettstedet https://giverstafett.no/Ostfold kan du se hvor mye som har kommet inn i hver kommune.

Denne oversikten viser blant annet at skoler og barnehager har samlet inn over 100.000 kroner til TV-aksjonen.

Det største enkeltbeløpet kommer fra Tindlund barneskole på hele 65.000 kroner. Lande barneskole har gitt nesten 38.000 kroner.

Av andre store enkeltbeløp er 50.000 kroner fra Kamperhaug Utvikling og 40.000 kroner fra Sarpsborg kommune. Næringslivet har mobilisert ekstra i år sammenlignet med de foregående årene. Totalt har næringsliv og organisasjoner gitt 266.000 kroner til TV-aksjonen i år. Det er 120.000 kroner mer enn i fjor.

Møteplass for barn og unge

Kirkens bymisjon var tidlig ute og fortalte hva pengene fra TV-aksjonen skulle brukes til her i Sarpsborg.

Det skal skapes en møteplass og sosial arena i brakkene på Sarpsborg stadion. Utlånssentralen av sports- og fritidsutstyr - som lyder navnet Skattkammeret skal også flyttes hit.

 

– Pengene vi nå får fra årets TV-aksjon vil komme mange barn og unge i Sarpsborg til gode. Og det er noe som trengs, når vi vet at 17 prosent av barn og unge i Sarpsborg i dag vokser opp i familier som har inntekter som ligger under fattigdomsgrensen. Det virker som sarpingene synes dette er et godt initiativ, siden de har gitt så mye til TV-aksjonen i år, sier Meldalen.

Nå er hun gira og klar til å jobbe for å få den nye møteplassen for ungdom på beina.

– Dette blir vårt store prosjekt framover. Nå skal vi først og fremst jobbe for å få opp et solid nettverk av samarbeidspartnere, sier Meldalen til SA.