Samtidig opprettholdes nivået på bistanden på 1 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI), melder kanalen.

Fremskrittspartiet har samtidig fått et avgiftskutt på såkalte grensehandelsutsatte varer, som alkohol, snus, sjokolade og brus, på flere milliarder kroner, etter det NTB får opplyst.

Frp satt tirsdag ettermiddag samlet for å ta stilling til budsjettavtalen, som hvis den blir godkjent legges fram tirsdag kveld.

Finansdebatten i Stortinget holdes torsdag.

Kutt på alkohol

En eventuell budsjettenighet vil, etter det NTB forstår, inneholde solide gjennomslag for Fremskrittspartiet på en rekke områder. Fremfor alt får Frp et stort avgiftskutt på varer som er spesielt utsatt for grensehandel, får NTB opplyst:

  • Avgiften på øl og vin kuttes med 10 prosent.
  • Avgiften på snus reduseres med 25 prosent.
  • Avgiften på sukker og sjokolade fjernes.

Frp-leder Siv Jensen har også krevd et milliardbeløp til pensjonistene i forhandlingene, for å sikre økt kjøpekraft for denne gruppen neste år.

Frp krevde før forhandlingene kutt i bistandsbudsjettet og i antallet kvoteflyktninger Norge skal ta imot neste år. Underveis i samtalene har Jensen gang på gang understreket at partiet vil ha innstramminger i asyl- og innvandringspolitikken.

Asfaltering og maritim næring

Frp og regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF er allerede enige om en krisepakke på 22,1 milliarder kroner til koronarammede bedrifter og kommuner.

I tillegg ligger Frp nå an til å få et solid gjennomslag for sitt krav om mer penger til asfaltering og rassikring. Norske entreprenørbedrifter viser til at mengden ny asfalt har gått sterkt tilbake i 2020 og ber Stortinget sikre en asfaltmilliard i 2021 for å unngå at den negative trenden fortsetter.

Frp får også gjennomslag for en solid pott med penger til en pakke for å hjelpe maritim næring gjennom koronakrisen, får NTB opplyst.

Det er ikke kjent om Frp har lyktes med å få reversert regjeringens kutt på 300 millioner i den såkalte nettolønnsordningen for sjøfolk eller det foreslåtte kuttet i pensjonstilskuddet til private barnehager.

Solid på overtid

Budsjettforhandlingene startet 9. november, men dagen etter la regjeringen fram en ny koronapakke. Dermed gikk den første uken med til å få på plass en enighet om den. Frp fikk forhandlet opp størrelsen på pakken med 4,4 milliarder kroner.

Budsjettsamtalene fortsatte blant finanspolitikerne på Stortinget, men ble flyttet opp til partilederne 21. november.

Finansinnstillingen ble avgitt allerede sist fredag, uten noen avtale. Det betyr at en eventuell budsjettavtale vil bli fremmet i salen før finansdebatten torsdag.

(NTB)