Mandag ble det kjent at to ulver fra det såkalte Deisjø-paret var satt ut i et skogsområde i Østfold, sør for E 18 og vest for Glomma. Utgangspunktet for at paret ble flytta fra Østerdalen til Østfold var at de over tid har beveget seg ut av kjerneområdet for ulv i Norge, altså området hvor det er politisk enighet om at vi skal ha ulv i Norge.

Østfold er også en del av dette kjerneområdet.

Problemet oppstår når man velger å flytte ulv fra ett område til et annet område. Utsetting av et nytt revirhevdende par i Østfold setter hele skogen i spill over natta. I skogen er det en slags symbiose over alt livet som allerede er der, elg, rådyr, rev, hare, skogsfugl og så videre. Alle har over tid tilpasset seg til hverandre og kjenner området og individene i skogen bedre enn vi skulle tro. I tillegg har vi turfolk og beitedyr som har sin plass i skogen.

Dette nye ulveparet skal nå prøve å finne seg til rette og vil markere seg som sjefene i skogen. Det er unødvendig å si at det kommer til å bli liv og røre i skogen nå. Her blir det frykt og uro fra dag én. Lokalbefolkninga i et stort område har fått turområdene sitt ødelagt når to stykk forvirra ulv skal løpe rundt og forsøke å finne ut hvor de er.

Og alle vi som har beitedyr ute på sommeren kan starte å grue oss til stressede og oppkava dyr på beite. Det blir ikke mer lokalprodusert, bærekraftig mat av slikt.

Når et ulvepar beveger seg ut av kjerneområdet sitt bør de avlives, ikke flyttes til et helt nytt område. Flytting av ulv bør ikke være et virkemiddel staten kan bruke for å forvalte ulvebestanden i Norge. Dette er en «game changer» i skogen.