Undersøkelsen er basert på intervjuer med 1.000 unge mellom 15 og 29 år og ble gjennomført i desember 2020 av Opinion på vegne av NHO.

Ungdommen er framtiden. Dette er signaler vi må ta på alvor. Vi har et ansvar for å gi de unge i Sarpsborg en tro på framtiden og mest av alt sikre at de har jobber å gå til. Vi i NHO vil bidra med å ta ansvar for dette. Det bør skapes 50.000 nye jobber i Viken de neste ti årene. 5.500 av disse jobbene må komme i Nedre Glomma-regionen.

Halvparten av de spurte ungdommene i Viken og Oslo frykter at unge faller langvarig utenfor arbeidslivet grunnet korona. Vi har et ansvar for å gi de unge i Viken tro på framtiden. Koronakrisen har forsterket utfordringene. Selv om krisen har truffet bredt, er unge blant gruppene som er særlig utsatte. Vi må gjøre det vi kan for at våre unge som har blitt ledige, ikke faller langvarig utenfor arbeidslivet.

Fram til i dag har generasjonene fått det bedre enn den forrige. Når ungdommen nå frykter at de får det verre enn foreldrene sine, så er det et signal vi må ta på alvor. Vår framtidige jobb- og verdiskaping avhenger av denne generasjonen. De er framtidens jobbskapere, de er framtidens arbeidstakere.

Det kan bli et vanskeligere arbeidsmarked i Viken fremover, der bransjer som har vært gode på inkludering og som har sysselsatt personer med lavere formelle krav, som reiseliv, service og handel, er hardt rammet. Derfor vil jeg anbefale dem som lurer på det til å ta en utdanning.

Ungdom har et ansvar for å ta utdanning og sørge for at de har kompetansen de trenger for framtiden. Snart er det søknadsfrist for videregående opplæring og høyere utdanning. Hvert år spør NHO sine medlemsbedrifter om hva slags kompetanse bedriftene trenger. Svarene pleier å være - ungdom med realfag og ingeniørfag og ungdom med et fagbrev.

Digitaliseringen og kravene om bærekraft og grønn omstilling, gjør at nye ansatte med rett kompetanse og høy motivasjon står høyt på mange arbeidsgiveres ønskeliste. Mange bedriftsledere leter nå etter lærlinger som har gått bygg- og anleggsteknikk, elektro og datateknologi eller teknologi og industrifag. Akkurat nå i koronatiden er det vanskelig for hoteller og restauranter, men matfagene har stort mangfold og har mange ulike lærebedrifter. Dessuten vil denne bransjen kunne rekruttere igjen når smittevernstiltakene er fjernet og de kan drive mer normalt.

Ingen kan spå om fremtiden, pandemien har vist oss det. Men det som er helt sikkert er at fremtidens arbeidsplasser er kompetansebaserte og at utdanning er en forutsetning for å kunne delta i fremtidens arbeidsliv.