Fem sjåfører fikk bot i 30-sone i sentrum

En av sjåførene fikk 3.800 kroner i forenklet forelegg.