Nok en gang ser vi Erlend Wiborg komme med urettmessig kritikk av Sarpsborg kommune og Fredrikstad kommune.

«De presser på», skriver han, for å få hastebehandlet bompakke 2 i Stortinget. Dette er sludder, vås og populisme, Erlend Wiborg.

Denne prosessen har gått sin gang over lang tid, med lovbestemt høringstid der velgerne kan uttale seg og eventuelt protestere, men allikevel kommer Wiborg med slike påstander i leserbrevs form.

«Frp mener det er udemokratisk å hastebehandle slike ting», fortsetter han.

Så igjen, Wiborg, dette er ikke hastebehandlet som du påstår. Dette har pågått i årevis, og er vel egentlig forsinket. Dette skulle vært ferdigbehandlet for flere år siden, om ikke hindringer med kvikkleire og andre uforutsette ting hadde dukket opp.

Slike populistiske utspill, som kun fører til at vi mister fryktelig med tid i et prosjekt hele regionen ønsker, og som har flertall i kommunene, er ødeleggende og ikke annet en et populistisk utspill nå når det nærmer seg valgkamp.

La lokalpolitikerne være i fred, Wiborg, og hold hendene vekk fra kommunepolitikken.