Et enstemmig storting vedtok den nye, kjønnsnøytrale tittelen i desember 2018. Ifølge en pressemelding har Norsk Sykepleierforbund (NSF) jobbet for denne endringen siden 2015, da NSFs landsmøte vedtok et ønske om kjønnsnøytrale titler for spesialsykepleiere.

– Helsesøstertittelen var svært kjønnsdefinert. For øyeblikket er det 12 mannlige helsesykepleiere. Med den nye tittelen håper og tror jeg at flere menn vil søke utdanningen, og at terskelen for å oppsøke oss blir lavere for gutter og unge menn, sier leder for landsgruppen av helsesykepleiere, Kristin Sofie Waldum-Grevbo, som er svært glad for tittelendringen.

– Det har vært et veldig kjønnsdefinert navn på rollen, en barriere som gjør at gutter ikke søker. Nå håper vi at dette vil bidra til at flere gutter vil søke seg til utdanningen, uttalte Bent Høie (H) til Sykepleien i fjor høst.

(©NTB)